Kommentar

FHI har overvåkning over totaldødelighet i Norge

Karoline Bragstad
Fungerende avdelingsdirektør avdeling for influensa
Interessekonflikt:  Nei

Rapporten påpeker nødvendigheten av at dødelighet overvåkes, og offentlige varslingssystemer vurderes.
Folkehelseinstituttet overvåker generell dødelighet i den norske befolkning. Siden mai 2015 har instituttet mottatt ukentlig oppdaterte, anonyme data fra Folkeregisteret over registrerte dødsfall i Norge. Data fra overvåkingen brukes i beredskapssammenheng som et supplement til overvåkingen av smittsomme sykdommer, blant annet influensa. Overvåkingen er en del av et internasjonalt samarbeid der Norge deltar som partner i det europeiske nettverket EuroMOMO som overvåker dødeligheten i Europa. Det norske overvåkingssystemet for dødelighet, kalt Norwegian Mortality Monitoring System (NorMOMO), er fra og med høsten 2015 brukt som et supplement til influensaovervåkingen i Norge og resultatene presenteres i influensa ukerapport som utgis av Folkehelseinstituttet under influensasesongen (uke 40–uke 20). I tillegg utgir Folkehelseinstituttet ukerapporter for totaldødelighet hver tirsdag året rundt.
Det var noe fokus på overdødelighet i andre land som hadde det varmere enn Norge sommeren 2018, men overvåkingssystemet viste heller ikke en sammenheng mellom dødsfall blant eldre og varmen som var sommeren i fjor.

Published: 19.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media