Kommentar

Få år mellom kohortene

Niklas Starck Westerberg
LIS1
Interessekonflikt:  Nei

Hva tenker forfatterne om at det kun er 6 år mellom de to kohortene? Er det vesentlig forskjell i arbeidssituasjonen mellom kohortene? Dette representerer jo kun at den ene gruppen brev ferdige på legestudiet samtidig som den andre begynte. Er det virkelig grunn til å tro på en endring på så kort tid eller er det mer sannsynlig at dette representerer statistisk støy?

Published: 25.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media