Kommentar
Den undervurderte direkteverknaden av CO2 på helsa