Kommentar

Benzodiazepiner og tvangsbehandling

Per Bergsholm
Psykiater
Interessekonflikt:  Nei

Takk til Arne Vaaler for hans gode orientering om benzodiazepiner ved alvorlige psykiatriske tilstander. Spesielt er benzodiazepiner førstevalg ved katatoni (ved siden av ECT), der antipsykotika som regel er kontraindisert. Benzodiazepiner må selvsagt kunne brukes som ledd i tvangsbehandling. Helsedirektoratet har merkelig nok ikke kommentert Vaalers innlegg. Det mener jeg direktoratet må gjøre snarest, fordi referanse 1 strider imot faglige retningslinjer og representerer en fare for pasienters liv og helse. Referansen er dessverre ikke lengre å oppdrive på nettet.

Published: 15.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media