Kommentar

Avklarende om influensavaksinasjon i 2009

Preben Aavitsland
Overlege ved Folkehelseinstituttet og kommuneoverlege i Arendal og Froland
Interessekonflikt:  Yes
Jeg var i 2009 sekretær for Folkehelseinstituttets krisegruppe for influensapandemien.

Jeg takker Ulvestad og Slørdal for at de avklarer at deres artikkel om angivelige økonomiske bindinger og skjuling av informasjon om influensavaksinasjon i 2009 ikke gjaldt norske forhold, men «sentrale, overnasjonale beslutningskjeder». Det var ikke lett å forstå, ettersom de i ingress og innledning skrev om nettopp det norske vaksinasjonsvedtaket og den norske vaksinasjonskampanjen. Den var selvfølgelig en suverent nasjonal beslutning.

For øvrig ble også WHOs overnasjonale arbeid under pandemien, inkludert vaksinasjonsrådgivning til medlemslandene, nøye gransket av uavhengige eksperter uten at det ble funnet bevis for anklager om økonomisk samrøre med vaksineindustrien eller andre (1).

Påstanden om at vaksinen Pandemrix ikke er effektiv, sliter Ulvestad og Slørdal med å dokumentere. De prøver å vise til at vaksinasjonskampanjen i 2009 ikke forebygget så mye den høsten, men det var jo fordi vaksinen kom for seint til landet – hovedbølgen var allerede i gang i oktober - ikke at vaksinen manglet effektivitet, som de friskt påstår. En rekke europeiske studier (2-5) viser en effektivitet av Pandemrix på 70-90 % hvis man ble vaksinert mer enn en uke før eksponering.

Jeg merker meg at Ulvestad og Slørdal helst ikke vil forholde seg til opplysningen fra den tyske statsepidemiologen om hvorfor forbundsregjeringen måtte kjøpe inn en annen vaksine til seg selv og soldatene: det ikke var mer Pandemrix å få tak i. De foretrekker en historie fra Der Spiegel om at regjeringen visste at den andre vaksinen var tryggere. Hvorfor etterlyser de «transparens» fra oss beslutningstakere fra 2009 når de uansett ikke tror på det vi forteller?

Litteratur

1. Report of the Review Committee on the Functioning of the International Health Regulations (2005) in relation to Pandemic (H1N1) 2009. Genève: WHO, 2011. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA64/A64_10-en.pdf?ua=1 (28.6.2019)
2. Castilla J, Morán J, Martínez-Artola V et al. Effectiveness of the monovalent influenza A(H1N1)2009 vaccine in Navarre, Spain, 2009-2010: cohort and case-control study. Vaccine 2011; 29: 5919-24.
3. Pelat C, Falchi A, Carrat F et al. Field effectiveness of pandemic and 2009-2010 seasonal vaccines against 2009-2010 A(H1N1) influenza: estimations from surveillance data in France. PLoS One 2011; 6: e19621.
4. Hellenbrand W, Jørgensen P, Schweiger B et al. Prospective hospital-based case–control study to assess the effectiveness of pandemic influenza A(H1N1)pdm09 vaccination and risk factors for hospitalization in 2009–2010 using matched hospital and test-negative controls. BMC Infect Dis 2012; 12: 127.
5. Hardelid P, Fleming DM, McMenamin J et al. Effectiveness of pandemic and seasonal influenza vaccine in preventing pandemic influenza A(H1N1)2009 infection in England and Scotland 2009-2010. Euro Surv 2011; 16: 19763.

Published: 28.06.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media