Jan De Besche Ytteborg

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor Jan De Besche Ytteborg døde 26. februar 2019 i en alder av 94 år. Han var født i Madrid og vokste opp i Oslo. Etter medisinsk embetseksamen i København spesialiserte han seg i øyesykdommer ved Rikshospitalets øyeavdeling. I tillegg var han en periode forskningsstipendiat, og var også et år som gjesteforsker i Boston, USA. Hans hovedfelt innen forskning var hornhinnens fysiologi og grønn stær.

  Han hadde sitt hovedvirke ved Øyeavdelingen, Ullevål sykehus, der han ble overlege i 1965, og to år senere i 1967 ble han utnevnt til professor ved Universitetet i Oslo. Han var den komplette avdelingsleder. Både pasienter og alle ansatte ble godt ivaretatt. Han var verdsatt og høyt respektert av alle yrkesgrupper på avdelingen. Studentundervisningen var alltid godt forberedt, meget presis og målrettet. Meningen var at alle studentene skulle få med seg de viktige tingene, slik at de kunne håndtere øyeproblemer på en adekvat måte når de kom ut i distriktene. Det var gitt beskjed til alle ansatte at studentene skulle tas imot på en god og vennlig måte, og få mulighet til å se og lære så mye som mulig.

  Faglig sett var professor Ytteborg en ener. Han behersket alle områdene innen fagfeltet øyesykdommer. Han hilste på og undersøkte alle pasientene som ble innlagt ved øyeavdelingen. Han ga så råd om videre undersøkelser og oppfølging. I sine velmaktsdager tok han alle de vanskeligste operasjonene, og han var opptatt av at alle pasienter som soknet til avdelingen fikk hjelp uten for lang ventetid. Han sørget for gode opplæringsmuligheter for de yngre legene, og da han selv ble eldre, sørget han i god tid å delegere oppgavene til oss yngre.

  I tillegg til å være en ener innen fagfeltet sitt hadde han ordet i sin makt. Han var en eminent festtaler, han deltok helt til det siste både ved faglige møter, kongresser og i sosiale sammenhenger. Han var definitivt The Grand Old Man innen øyefaget i Norge.

  Professor Ytteborg var også friluftsmann. Han var en ivrig turgåer og skiløper, men fiske var nok hans hobby nummer én. På samme måte som han opererte elegant, kastet han fluesnøret med eleganse og presisjon, og kunne nærmest plassere fluen i vannet der han ønsket det.

  Både norske og nordiske øyeleger vil savne professor Ytteborg i sosiale og faglige sammenhenger. Vi som har vært hans elever, vil huske ham med takknemlighet og respekt. Våre tanker går til hans kone Lisser, hans barn og barnebarn, som har mistet en varm, omsorgsfull og klok far og farfar.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media