Kommentar

Rettelse

Kristin Holvik
Seniorforsker
Interessekonflikt:  Nei

En observant leser har gjort oss oppmerksom på en feil i kronikken.

Det står i siste avsnitt: «Sommeren 2016 ble mer enn 100 barn i Danmark rammet av hyperkalsemi forårsaket av overdosering med vitamin D fra økologiske vitamin D-dråper som hadde 75 ganger høyere innhold av vitamin D enn deklarert».

I henhold til en pressemelding fra Sundhedsstyrelsen oppdatert 3. august 2016 ble over 150 barn undersøkt, mens det riktige dokumenterte antall barn med påvist hyperkalsemi var 74. Dette er nærmere redegjort for her:

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/forgiftninger-fra-d-vitamin…

Published: 02.05.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media