Kommentar

Om influensavaksinasjon i 2009 og senere

Elling Ulvestad
Avdelingssjef/Professor
Interessekonflikt:  No
Lars Slørdal
Professor/Overlege
NTNU/St. Olavs hospital

Vi takker Hanne Nøkleby og Geir Bukholm for kommentar til vår artikkel. De hevder at vi gir inntrykk av at norske helsemyndigheter underslo informasjon for å få folk til å vaksinere seg i 2009. For å presisere: Norske helsemyndigheters informasjonskampanje for å overtale folk til å la seg vaksinere i 2009 er ikke et tema for vår artikkel. Vår hensikt med debattartikkelen var heller ikke å kritisere norske beslutningstakere fra 2009; gjort er gjort. Vårt poeng – at alle bindinger og fakta som kan påvirke viktige beslutninger bør bekjentgjøres – er langt mer allment og framtidsrettet enn som så.

Published: 31.05.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media