Kommentar

Monoterapi med lavdose melfalan ved akutt myelogen leukemi.

Eivind Galteland
Overlege, Avdeling for blodsykdommer, OUS
Interessekonflikt:  Nei

Kommentar til artikkelen «Behandling av akutt myelogen leukemi hos eldre» ved Reikvam et al i siste Tidsskriftet.
Det er prisverdig at man fokuserer på denne pasient gruppen med AML. Eldre med AML håndteres ofte på mindre sykehus der man har lite erfaring med sykdommen og ledsagende komplikasjoner. Føringer og råd er nødvendig og vil bli verdsatt for denne krevende gruppen av pasienter.
I tillegg har man har nok inntil nylig (for) ofte valgt en ren palliativ strategi, men nå har vi altså data på at mer intens kjemoterapi hos eldre pasienter kan være nyttig.
Jeg savner i artikkelen at man nevner monoterapi med lavdose melfalan (Alkeran) hos pasienter med oligoblastisk/hypocelleulær AML og normal karyotype.
Melfalan 2 mg (1 tbl) daglig i 6 uker tolereres godt, også hos skrøpelige pasienter, og kan gi komplette remisjoner over tid hos en stor andel pasienter (1).
I Norsk selskap for hematologi er det en studie som registrerer AML pasienter behandlet med lavdose melfalan.

Litteratur
1.
Durable second complete remissions with oral melphalan in hypocellular Acute Myeloid Leukemia and Refractory Anemia with Excess Blast with normal karyotype relapsing after intensive chemotherapy
Annika M. Whittle, Sylvia Feyler, David T. Bowen.
Leuk Res Rep. 2013; 2(1): 9–11.

Published: 12.05.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media