Kommentar
Lavdose melfalan til eldre pasienter med akutt myelogen leukemi