Kommentar

Lavdose melfalan til eldre pasienter med akutt myelogen leukemi

Øystein Bruserud
Professor, overlege
Interessekonflikt:  Nei

Jeg er takknemlige for Eivind Galtelands kommentar til vår artikkel om behandling av akutt myelogen leukemi (AML) hos eldre, og vi deler hans synspunkt om at man også hos disse pasientene bør være mer aktiv i den behandlingsmessige tilnærmingen.

Bruken av lavdose melfalan er beskrevet i flere publikasjoner. De fleste av disse har imidlertid inkludert relativt få pasienter, enkeltkasuistikker er også beskrevet, og det er ofte inkludert både pasienter med AML og myelodysplastisk syndrom i samme studie (1-3). Den samlede publiserte erfaringen med denne behandlingen ved AML er således svært sparsom, og dette var grunnen til at denne behandligsstrategien ikke ble omtalt av oss. Vi er imidlertid enige i at den sparsomme publiserte erfaringen tyder på at behandlingen har akseptable bivirkninger hos de fleste, den synes lett å gjennomføre og kan være effektiv. Vi vil anta at den sparsomme publiserte erfaringen er bakgrunnen for at denne behandlingsformen heller ikke er omtalt i European Leukemia Net (ELN) sine behandlingsretningslinjer fra 2017 (4).

Det er få behandlingsstrategier for denne pasientgruppen som hviler på tung dokumentasjon fra randomiserte studier. Ny og bedre kunnskap om behandlingsalternativer for disse pasientene er definitivt nødvendig, og det er derfor prisverdig med det nasjonale initiativ som er tatt for at dette behandlingsalternativet skal bli bedre undersøkt. Eivind Galtelands påminnelse om dette behandlingsalternativet og den nasjonale registrering som nå er initiert er derfor helt på sin plass.

Referanse:
1: Denzlinger C, Bowen D, Benz D, Gelly K, Brugger W, Kanz L. Low-dose melphalan induces favourable responses in elderly patients with high-risk myelodysplastic syndromes or secondary acute myeloid leukaemia. Br J Haematol 2000; 108(1): 93-5.

2: Robak T, Szmigielska-Kapłon A, Urbańska-Ryś H, Chojnowski K, Wrzesień-Kuś A. Efficacy and toxicity of low-dose melphalan in myelodysplastic syndromes and acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia. Neoplasma 2003; 50: 172-5.
PubMed PMID: 12937849.

3: Whittle AM, Feyler S, Bowen DT. Durable second complete remissions with oral melphalan in hypocellular Acute Myeloid Leukemia and Refractory Anemia with Excess Blast with normal karyotype relapsing after intensive chemotherapy. Leuk
Res Rep 2013 ; 2(1):9-11.

4: Döhner H, Estey E, Grimwade D, Amadori S, Appelbaum FR, Büchner T, Dombret H, Ebert BL, Fenaux P, Larson RA, Levine RL, Lo-Coco F, Naoe T, Niederwieser D, Ossenkoppele GJ, Sanz M, Sierra J, Tallman MS, Tien HF, Wei AH, Löwenberg B,
Bloomfield CD. Diagnosis and management of AML in adults: 2017 ELN recommendations from an international expert panel. Blood, 26; 129(4):424-447.

Published: 15.05.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media