Kommentar
Pasientutvalg representative for virkelig, klinisk praksis