Kommentar
Hvilke funn bør implementeres i virkelig, klinisk praksis?