Kommentar

Viktig tema

Merete Sandvig Hoel
Skribent med formell real- og samfunnsfaglig bakgrunn.
Interessekonflikt:  Nei

Det er en lettelse å lese deler av denne teksten. Å "psykeliggjøre" den ene forelderen på bekostning av den andre i en samværskonflikt er altfor utbredt, og konsekvensene ditto oversett i medisinsk praksis. Samtidig reagerer jeg litt på at dette brukes til å fremme en agenda om at delt omsorg alltid skal være det beste for barnet, tydeligvis ut fra tesen om at alle foreldre skal kunne lære seg å samarbeide. Det er ikke tilfelle. Slik jeg kjenner barnevernstjenesten tilråder den heller ikke delt omsorg ved høyt konfliktnivå mellom foreldre - definert ikke i tilfeller hvor konfliktnivået skyldes en forelders ukorrigerbare atferd og gjentatte mentale overgrep. Gjerne i rasjonalitetens navn.

Publisert: 25.03.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media