Kommentar

Risiko = sannsynlighet X konsekvens

Eivind Holmedahl Hermstad
Medisinstudent
Interessekonflikt:  Nei

I medisinen har vi en lei tendens til å sammenblande begrep, noe som jo er fort gjort. For alle og enhver, da også inkludert undertegnede og redaktører for språkspalter.

Den utilsiktede, men likevel betydningsfulle , sammenblandingen av sjanse og risiko er mulig en av disse. Likevel hopper Erlend Hem over sammenblandingen han selv synes å gjøre, mellom risiko og sannsynlighet. Dette er han langt fra alene om, noe som jo også er tydelig av de mangfoldige eksemplene.

Risiko er et begrep for produktet av sannsynlighet for at en hendelse skal skje, multiplisert med konsekvensen av dette. I dagligtale, og også i medisinsk dagligtale, brukes likevel begrepet om sannsynligheten for at noe farlig skal skje, som Hem korrekt påpeker.

Når vi i medisinen, som i dagligtalen ellers, benytter risiko som et begrep for muligheten for at noe presumptivt farlig skal skje er kanskje uheldig i seg selv. Et annet element er at vi ved upresist å bruke risiko slik går glipp av hva konsekvensen av den gitte hendelsen har. Dersom vi kun omtaler sannsynligheten for at pasienten skal få et hjerteinfarkt, burde vi omtale det som sannsynligheten for at dette skal skje. Dersom vi da også snakker om konsekvensen, f.eks. nyansene i lokalisasjonen av okkulsjonen og de kliniske konsekvensene f.eks. om pasienten får et ST-elevasjonsinfarkt (STEMI) eller et akutt hjertinfarkt uten ST-elevasjon (NSTEMI), da snakker vi om risikoen.

Nyansene i begrepet risiko er langt større enn det vi i dagligtale tillater det, og med det går vi også glipp av en rekke interessante nyanser og samtaler både i den kliniske og akademiske hverdagen.

Published: 07.03.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media