Kommentar
Hvor stor andel av traumepasienterne bør undersøkes med CT?