Kommentar
Bruk av antipsykotika uten samtykke, uriktig rettsanvendelse