Kommentar
Alvorlig skadede bør undersøkes med CT på indikasjon