Annonse
Annonse
Kommentar
Alvorlig skadede bør undersøkes med CT på indikasjon