Kommentar

Svar til Bertheussen

Vårin Hellevik
Seniorrådgiver
Interessekonflikt:  No
Skui Hanne
seniorrådgiver
Helsedirektoratet

Bertheussen stiller i sin kommentar spørsmål om hvordan man skal forholde seg til frivillig innlagte pasienter som mister samtykkekompetansen i løpet av innleggelsen, men hvor unntaket fra konverteringsforbudet ikke er oppfylt. Spørsmålet er forsøkt avklart i tredje siste og nest siste avsnitt i vår artikkel.

Published: 19.02.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media