Kommentar
Psykotiske pasienter nektes frivillig behandling