Kommentar

Kompleksitetsteori har begrenset nytte.

Carl-Fredrik Bassøe
Leder i medisinsk informatikk, EkviMed AS.
Interessekonflikt:  Nei

Lars Prag Antonsen sin kronikk om kompleksitetsteori er interessant for klinikere og administratorer. Teorien har et par begrensninger som ikke berøres. Kaosteori gjelder hovedsakelig for åpne systemer: en sommerfugl i Atlanterhavet kan skape storm i Stillehavet (1). Derimot foregår de fleste biologiske prosesser i isolerte kammer. De fleste molekylære prosesser i hjernen er isolert fra tilsvarende prosesser i alle andre organer. Ulike organeller i samme celle har forskjellige metabolske stier. Forutsigelser fra kaotiske prosesser er kritisk avhengig av initialbetingelsene (2). De er imidlertid ikke tilgjengelige hverken for klinikere eller administratorer. Disse begrensningene reduserer nytten til kompleksitetsteorien.

Litteratur
1. Gleick J. Chaos. London: Vintage, 1998.
2.Barnsley M. Fractals everywhere. Boston: Academic Press, 1988.

Published: 05.02.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media