Kommentar
Kompleksitetsteori forveksles ikke med kaosteori