Kommentar
Hva med LIS2? Bør vi ha en egen kvote for LIS i allmennmedisin?