Kommentar

Godt forslag fra helsedirektoratet.

Dagfinn Green
Overlege og psykiater ved St. Olavs hospital
Interessekonflikt:  No

Her kommer jo faktisk Hellevik med medforfattere med en mulig løsning på det Gjerden og Bjørke-Bertheussen finner problematisk med det nye lovverket. Hvis det blir mulig å anvende §4-6 i pasient og brukerrettighetsloven (dvs. representert samtykke) ved alvorlig sinnslidelse , kan man altså ha psykotiske pasienter uten samtykkekompetanse innlagt uten å bruke tvangshjemmel, gi slike pasienter psykofarmaka om de ønsker det uten vedtak og slippe å tenke på konverteringsforbudet om de mister samtykkekompetansen underveis i et behandlingsforløp på sykehus. Rettssikkerheten kan etter min mening ivaretas ved at man melder fra til kontrollkommisjonen i slike tilfeller.

Published: 20.02.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media