Kommentar
Vi trenger forskningsbasert kunnskap om barselomsorgen