Kommentar

Kunnskapsgrunnlag og etiske refleksjoner

Siri Fuglem Berg
Kommuneoverlege
Interessekonflikt:  Nei
Anne Mari Røsting Strand

Takk til Ingvild Skårdal for interessant kommentar. Hun har selvsagt rett i at det har sneket seg inn en feil i vår artikkel. "Medisinske tiltak" skal erstatte "livsforlengende behandling" slik at det blir: "siden pasienten er døende, avsluttes medisinske tiltak. Da kunstig tilført væske og ernæring defineres som medisinske tiltak...". Ingen ønsker å forlenge lidelse. Det vi etterlyser er større grad av refleksjon omkring behandling ved livets slutt hvor flere perspektiver trekkes inn, ikke minst eksistensielle perspektiver rundt væske og ernæring. Like viktig er en grundig gjennomgang av det medisinske kunnskapsgrunnlaget rundt seponering av væske og næring.

Published: 14.01.2019
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media