Kommentar
Er merbelastningen på kolleger forklaringen?