Kommentar

Två biologiska kön

Avi Ring
Ikke aktuelt
Interessekonflikt:  Nei

Ett fåtal biologiska parametrar predikerar med storleksordning 99-99.8% träffsäkerhet ett av endast två biologiska kön vid det Slagstad kallar "ytterpunkter av ett spektrum". Användningen av spektrum av kön här ger därför helt fel budskap. Hos människa är avvikelser i utvecklingen av det biologiska könet sällsynta. Det finns så vidt jag vet inga data som visar att de har ett samband med upplevt kön (gender) hos de med könsdysfori, och avviken är heller inte relevanta för definitionen av normen för biologiskt kön (sex). Biologiska avvikelser i andra sammanhang (t ex antal fingrar) definierar heller inte ett "spektrum" i normen.

Publisert: 17.12.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media