Kommentar
Spiral hindrer utvikling av befruktede egg