Kommentar
Hivmedisiner på anbud gir et dårligere behandlingstilbud