Kommentar

A dream within a dream.

Dag Coucheron
Psykiater
Interessekonflikt:  Nei

Takk for diktet som er et av svært få som jeg kan utenat. Jeg har aldri forsøkt å tolke det, antakelig fordi det har berørt så mange ulike deler av min psyke at en tolkning er umulig. Slik jeg ofte synes at tolkninger av dikt dreper magien i diktet. Du gjorde ikke det og overlot til leseren å dikte videre. Takk for det.

Published: 14.12.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media