Kommentar
Anbud på hivlegemidler er ikke til pasientens beste