Kommentar

Om alle kjønn

Harald Nes
Medlem Dnlf
Interessekonflikt:  Nei

Redaktøren har her på lederplass skrevet en betraktning om kjønn med språkdrakt som et partsinnlegg. Det er en interessant og informativ orientering om variabiliteten innen det vi før trodde var enten eller, på samme måte som vi lærer stadig mer om relativiteten av syk eller frisk, kreft eller ikke kreft. Men her reises også en konfrontasjon mellom den vanlige kjønnsforståelsen og respekt for minoriteter samt biologisk kunnskap. Artikkelen viser til polemiske uttalelser fra flere autoritære aktører, men mon tro om ikke engasjerte partsinnlegg som dette nører opp om polarisering av denne debatten.
Både biologi og historie, naturvitenskap og samfunnsvitenskap, er tross alt preget av "hun" og "han" som grunnleggende begreper med solid basis i virkeligheten.
Det å kalle klassisk tokjønnsforståelse for en konstruksjon (noe som noen har funnet på), mens å innføre en tredje kjønnskategori foreslås som en løsning (ikke en konstruksjon?), bærer ikke preg av balansert omtale med åpning for ulike synsvinkler.
Ja til raus forståelse, ja til et samfunn der alle kan leve godt med sine kropper. Men konfliktpreget debatt med nedvurdering av andre parters synsvinkler bør vi unngå. Ellers havner vi fort i skyttergraver med "argumentkasting" i stedet for konstruktiv dialog.

Publisert: 05.12.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media