Kommentar
Biologisk kjønn består ikke av et bredt spekter