Kommentar

Biologisk kjønn består ikke av et bredt spekter

Tor Martin Austad
Selvstendig næringsdrivende. Mastergrad i human adferdsbiologi og seksuell seleksjon
Interessekonflikt:  Nei

Slagstad ser ut til å ha repetert den høyst misvisende Nature-artikkelen "Sex redefined" når han beskriver det biologiske kjønnet som et spekter, der mann og kvinne er ytterpunktene (1).
I biologisk forstand er det ganske strakt fram hvordan man definerer kjønnene - det er hann dersom man produserer sædcelle og hunn hvis man produserer eggcelle (små og store gameter) (2). Når kjønnsutviklingen blir forstyrret, vil det oppstå abnormaliteter, ikke et nytt kjønn. Det er viktig her å adskille biologisk kjønn fra kjønnsidentitet som blir en annen debatt.
Kroppens utviklingsprosess er kompleks, hvor avvik i naturen skjer hele tiden. Intersex - eller forstyrrelse i kjønnsutviklingen - er hovedsakelig når kjønnskromosomet ikke samsvarer med det fysiologiske kjønnsorganet eller når kjønnsorganet ikke kan sikkert klassifiseres som mannlig eller kvinnelig. Slike tilstander sies å oppstå i nærmere 1 av 5500 tilfeller, eller 0.018 % av befolkningen (3).
Tall som 1 av 100 får vi ved å utvide definisjonen av intersex ut over hva som anerkjennes av de fleste klinikere, og inkludere mer diskré anatomiske avvik; blant annet gutter som har relativt sett litt lavere sædproduksjon enn vanlig, og gutter som blir født med urinåpningen under penis i stedet for frampå, kalt hypospadi (4). Kjønnet er dog fremdeles entydig – gutt.
Slagstad mener også at skillet mellom kjønnene blir tåkete når f.eks. en stamcelle fra fosteret har migrert inn i blodet på moren. Det eneste som er tåkete er å inkludere dette som en type kjønn.
Vi kan si det eksisterer et spekter av ulike atypiske kjønnsorgan, men å beskrive biologisk kjønn som et spekter, tilsier en kontinuerlig fordeling av ulike kjønn som er villedende. Selv om vi utvider definisjonen av intersex i den grad at tallet blir 1:100, så er det feil å beskrive 99% av befolkningen som ytterpunkter i et kontinuum av kjønn.
Som Slagstad har mange andre brukt begrepet "kjønnsspekter" til politiske formål. Til tross for gode intensjoner må vi klare å skille politiske verdier fra biologiske realiteter, og skille det normative fra det deskriptive (5). De medfødte rettighetene - og respekten vi alle fortjener som likeverdige - gjelder uavhengig av biologiske betegnelser. Risikoen ved å la rettighetene til transpersoner hvile på et ustødig grunnlag av feil antagelser er at de kollapser i møte med realiteten. En mulighet som vil utnyttes av andre som ikke ønsker dem disse rettighetene.

LITTERATUR
1. Ainsworth C. Sex redefined. Nature 2015; 518: 288 - 91. [PubMed][CrossRef]
2. Store Norske Leksikon. Gameter. https://snl.no/gameter (10.12.2018)
3. Sax L. How common is Intersex? A respons to Anne Fausto-Sterling. The Journal of Sex Research Volume 39, 2003; 174 – 178.
4. NHI.no. Norsk Helseinformatikk. Hypospadi-urinrør som munner feil. https://nhi.no/sykdommer/barn/nyrer-urinveier-kjonn/hypospadi/ (10.12.2018)
5. Darwinist.no. Når vitenskap blir personlig. Tor Martin Austad. 14.05.2018. http://darwinist.wpengine.com/nar-vitenskap-blir-personlig/ (10.12.2018)

Publisert: 11.12.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media