Ortopedi – et fag for alle, i hele landet

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Omkring 1000 norske leger jobber innen ortopedi, og rundt 700 av disse er ferdige spesialister. Cato Kjærvik har det siste året ledet Norsk ortopedisk forening som organiserer nesten alle norske ortopeder.

  GODE FREMTIDSUTSIKTER: Cato Kjærvik mener ortopeder har gode karrieremuligheter. Foto: Lise B. Johannessen
  GODE FREMTIDSUTSIKTER: Cato Kjærvik mener ortopeder har gode karrieremuligheter. Foto: Lise B. Johannessen

  – Vår viktigste oppgave er å jobbe for å fremme ortopedisk kirurgi som fag, ved å sørge for at utdanning og etterutdanning er av høy kvalitet, og å sørge for at våre medlemmer har gode faglige kår. En av måtene vi gjør dette på er aktivt å engasjere oss opp mot Legeforeningen og myndigheter i spørsmål som angår oss. En annen er å arrangere Høstmøtet – den største årlige ortopediske kongressen i Norge. Dette er arrangementet «alle» ortopeder kjenner, og interessen er kjempestor. Vi samler over 600 ortopeder, av nærmere 1000 medlemmer. Folk er fornøyd og har kjempeflotte faglige og sosiale dager. Dette vil vi definitivt fortsette med fremover, sier han.

  Kjærvik forteller at de jobber tett sammen med de andre kirurgiske foreningene som en del av Norsk kirurgisk forening, paraplyorganisasjonen for flere kirurgiske fagmedisinske foreninger.

  Hva ser du som de største utfordringene innen faget?

  – Utviklingen av vårt fag som mange andre medisinske fag går fort fremover. Det er en utfordring å sikre at praksis og tilbud tilsvarer det befolkningen har behov for. Vi ønsker at det skal drives en solid kunnskapsbasert praksis. Da vil det være behov for å spre kunnskap og sikre finansiering til den aktivitet som trengs.

  … og hvordan ser du for deg fremtidens ortopedi?

  – Fremtidens ortopedi vil sikkert være annerledes enn i dag. Noe av det vi opererer i dag, vil ha fått andre løsninger, og tilsvarende vil vi kunne finne nye kirurgiske løsninger på ting vi ikke kan løse i dag. Vi vil se bedre konservative løsninger og nye biologiske behandlinger. Det er særs spennende å se hvor langt man kan følge det biologiske sporet. Hva kan løses med å støtte kroppens egne reparasjonsmekanismer?

  – Befolkningen blir eldre, og vi har eldre med store krav til funksjon. De eldste satses det også på for å unngå behov for institusjonsplasser. Det gjør at det er et større antall som vil ha behov for ortopedisk kirurgi, men kanskje på andre områder enn i dag.

  Økende behov for ortopeder

  Økende behov for ortopeder

  – Ortopedi er et flott fagfelt! Man får pasienter av begge kjønn i alle aldre. Faget har en stor bredde fra store traumer til elektive småting. I vårt fag er vi heldige med at de fleste pasientene får bedring av vår behandling. Vi hjelper mange til bedre funksjon og mindre smerter. Det gjør ortopedi til et takknemlig fag. Selv om det er noen ting man ikke lenger skal operere, vil det i overskuelig fremtid fortsatt være behov for ortopeder. Det er en trygg fremtid.

  Den nye spesialistutdanningen for leger som trådte i kraft 1. mars 2017, definerer læringsmål som til sammen skal dekke det grunnleggende sett av kompetanse som alle leger må ha for å bli spesialister. De fagmedisinske foreningene har vært tungt inne i dette arbeidet. Kan du si litt om hva dere har gjort?

  – Spesialitetskomiteen har gjort et stort og faglig godt arbeid. Vi har sammen med den vært sterkt engasjert i de nye spesialistreglene, og vi har stått sammen for å forskriftsfeste prosedyrelister. Dette fikk vi som kjent ikke gjennom. Vi kommer til å være på vakt fremover for å se at utdanningskandidatene får nok operasjonspraksis til å få dekket sine læringsmål. All kirurgi er fag som må mestres ut fra erfaring og mengdetrening.

  Har du noen tanker om hva det nyetablerte faglandsrådet for de fagmedisinske foreningene kan bidra til?

  – FaMe ble etablert for en del år siden, uten at dette klarte å tydeliggjøre den faglige siden av Legeforeningen. Jeg håper at en ny giv, med definerte oppgaver til fagstyret, kan endre dette. Vi trenger en sterk faglig stemme som ikke alltid ses på som fagforening. Vi får gi den nye organisasjonen mulighet til å utvikle seg.

  Det har i det siste vært mye fokus på overbehandling, og nylig lanserte Legeforeningen kampanjen «Gjør kloke valg». Er dette noe dere er engasjert i?

  – Vi synes dette er en viktig kampanje. Det handler om å bruke våre felles ressurser riktig, og kvalitetsutvalget har snart klar våre anbefalinger. Vi må sørge for at rett pasient får rett behandling i rett mengde. Dette gjør at man får en riktig ressursbruk, men også at vi ikke utsetter pasienter for unødig risiko med unødig behandling. Det blir spennende å se om man når frem med budskapet. Nå prøver man en kampanje som har hatt effekt i flere land. Tiden vil vise om vi når frem i Norge.

  Les mer: legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-ortopedisk-forening/

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media