Steinar Berge

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Foto: Tidens Krav.
  Foto: Tidens Krav.

  Steinar Berge, pensjonert anestesioverlege, døde fredelig i sitt hjem i Oslo 10.8.2018 etter lang tids sykdom, 82 år gammel. Han ble født 18.12.1935 i Voss. Etter et kort opphold ute på sjøen studerte han medisin i Bergen og Oslo. Turnustjeneste ble utført i Mo i Rana og Møre og Romsdal. Han spesialiserte seg i anestesi i Norge og USA, og var en av de første norske anestesileger i Norge. Han jobbet på Haukeland sykehus før han stasjonerte seg i Kristiansund sykehus. Der var han både sjef på anestesiavdelingen og direktør for sykehuset i en periode. Han var også skipslege og skrev de første standardene for helsepersonell på skip. Som medlem av anestesiforeningen har han deltatt i utformingen av standarder for anestesien i Norge. Han var særlig engasjert i utdanning og kvalitetssikring av anestesisykepleiere, som spilte en viktig rolle i utviklingen av anestesien siden mangel på anestesileger var et problem i Norge.

  Berge var intenst samfunnsengasjert. Han hadde visjoner om et bedre helsetilbud til lokalbefolkningen, og deltok i byggeprosjekter for både nytt sykehus i Kristiansund og flere sykehjem. De siste 15 årene viet han seg til kampen for lokalsykehus. Han var engasjert i Kommunenes interesseforening for lokalsykehus (KIL), en organisasjon som kjemper mot nedlegging av lokalsykehus i Norge. Naturlig nok var han mest engasjert i kampen for at Kristiansund skulle beholde sitt lokalsykehus og et minimum av akuttilbud til lokalbefolkningen og oljeplattformer i nærheten. Han kommer til å bli husket like mye for sine modige, kompromissløse debattinnlegg som for å være den sterke fagpersonen han var.

  Kristiansund sykehus har i lang tid slitt med å skaffe full bemanning. Berge var eneste anestesilege i 15 år før han klarte å rekruttere først én og senere flere utenlandske anestesileger. I dag er det seks anestesileger og én lege i spesialisering på anestesiavdelingen i Kristiansund sykehus, hvorav kun sistnevnte er av norsk opprinnelse. Berge introduserte og integrerte et titall utenlandske leger i det norske samfunnet.

  Berge har bidratt enormt i arbeidet med å endre reglene for godkjenning av utenlandsk utdanning i Norge, spesielt for erfarne leger. Som et godt medmenneske har han stått i mange stormer sammen med oss utenlandske leger. Han høster stor respekt i våre forskjellige miljøer.

  Hvil i fred, kjære Steinar Berge.

  På vegne av en gruppe av utenlandske leger

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media