Kommentar
Pasient- og pårørendeerfaring er en ressurs for forskere