Kommentar
Mindre kjøtt er viktig for folkehelsen, selvforsyning og klima