Viderefører avtalen med Skattebetalerforeningen

Artikkel

Sentralstyret har vedtatt å videreføre avtalen med Skattebetalerforeningen som medlemstilbud. Legeforeningen har siden 1.9.2017 hatt tilbud om gratis tilgang til de tjenester Skattebetalerforeningen tilbyr egne medlemmer.

Tilbudet supplerer de faglige og yrkesrelaterte tjenestene Legeforeningen selv gir medlemmene, med tilbud om juridisk bistand innenfor områdene skatt og avgift relatert til personlige, familierettslige og selskapsrettslige temaer. Temaene favner bredt, og er relevante for situasjoner som enhver før eller siden vil komme i.

Anbefalte artikler