Stor aktivitet i Eldre legers forening

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I begynnelsen av november avholder Eldre legers forening, som i år kan feire 30 år, sitt årlige høstmøte. I den anledning har vi benyttet anledningen til en prat med foreningens leder, spesialist i barnesykdommer, Tone Broch Evang Sparr.

  I VINDEN: Tone Sparr gleder seg til årets høstmøte. Foto: Lise B. Johannessen
  I VINDEN: Tone Sparr gleder seg til årets høstmøte. Foto: Lise B. Johannessen

  Hvorfor var det viktig å etablere en egen forening for eldre leger?

  – Jeg husker ennå da Eldre lægers forening (Elf) som i år kan se tilbake på 30 års virke, ble en spesialforening i Legeforeningen (Dnlf). Den gang var jeg medlem av sentralstyret. Jeg var litt spørrende til behovet for denne foreningen. Trengte virkelig pensjonistene dette? Så feil kan man ta! Jeg kjenner nå mange eldre leger og ser hvor mye kunnskap, fellesskap og glede denne foreningen gir våre medlemmer.

  Hadde foreningen noen saker de særlig ønsket å arbeide for?

  – En viktig oppgave for foreningen fra starten i 1988 var ønsket om å fjerne grensen på 75 år for legenes lisens. Dette ble Eldre legers forenings viktigste sak i 25 år inntil vi endelig fikk hevet alderen for å inneha lisens til 80 år i juni 2015. Flere mangeårige ledere hadde gjort mye arbeid for å få dette til. Særlig skal Gustav Vig, Bjarne Waaler og Rolf Schøyen ha æren for dette. Foreningen ønsket egentlig å fjerne aldersgrensen helt, men dette lyktes ikke. Foreløpig har det nåværende styret ikke gjort noe mere for å fjerne aldersgrensen.

  Hvilke «kampsaker» brenner dere for i dag?

  – I dag er vi opptatt av forholdene på sykehjem. Det er ingen tvil om at kommunikasjon mellom sykehjemsleger og spesialisthelsetjenesten mange steder bør forbedres. Likeledes bekymrer det oss at eldre får for mye medikamenter. Et annet problem på sykehjem er at mange av personalet snakker dårlig norsk. Det er rart at man plasserer mennesker med dårlige norskkunnskaper på sykehjem, i eldreomsorgen generelt og i barnehager. For gamle pasienter er dette ikke greit. Heldigvis er flere enn oss opptatt av disse problemene, blant annet foreningen for alders- og sykehjemsmedisin som vi har en del kontakt med.

  Om noen få dager samles dere til det årlige høstmøtet på Soria Moria. Hva står på agendaen denne gang?

  – Eldre legers forening holder to seminarer i året, ett i november som går over to dager og ett tredagers seminar om våren. Programmene inneholder faglig nytt på mange områder. Deltakerne får interessante oversikter over dagens aktuelle temaer og dessuten har vi med noe kunstnerisk. Ledsagere er også hjertelig velkomne.

  Her kan man møte gamle studiekamerater og tidligere kollegaer. Man kan få nye venner, spise god mat og både danse og synge. På årets høstmøte på Soria Moria 4. – 5. november skal vi høre om persontilpasset medisin og livsforlengende behandling, immunologi og nyresvikt, men også foredrag om gammel medisinsk historie og litt om Willy Brandt. Med andre ord blir det mye spennende og noe for enhver smak. Det har vært stor interesse for å komme på møtene, og vi vet det vil bli fullt på Soria Moria.

  Hvem kan bli medlem?

  – For å bli medlem av Eldre legers forening må man være minst 65 år og selvfølgelig også medlem av Legeforeningen. Per 10. oktober i år hadde vi totalt 583 medlemmer, hvorav de aller fleste er over 70 år. Mange har deltidsarbeid, men de fleste er først og fremst pensjonister. Det diskuteres mye medisin på møtene, både gamle og nye faglige utfordringer. 

  Hvor lenge har du selv vært medlem i foreningen?

  – Jeg ble medlem i 2012 selv om jeg fortsatt arbeidet deltid i flere år etterpå. Det var så flotte foredrag og så interessant å møte andre leger enn barneleger som jeg for det meste traff via arbeidet på Hammerfest barneavdeling. I 2015 ble jeg valgt til leder. Som «gammel» tillitsvalgt i Legeforeningen, var det nesten som å komme hjem. Jeg har muligheten til å vise at vi eldre ikke er «bare pensjonister» eller «eldrebølge som skremmer», men oppegående og kunnskapsrike eldre leger! Jeg gleder meg til neste møte og ønsker alle som har meldt seg på, velkommen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media