Legeforeningens arbeid innen samhandling

Artikkel

Sentralstyret har vedtatt å opprette en arbeidsgruppe med mandat å samle og koordinere Legeforeningens arbeid innen samhandling, innad og på tvers av primær- og spesialisthelsetjenesten. Formålet vil være å bedre kvaliteten i helsetjenestene pasientene mottar.

Anbefalte artikler