Akademikerne i Oslo får nye stillinger

Artikkel

Oslo kommune og Akademikerne er blitt enige om justeringsforhandlingene i kommunen. Leger, psykologer, jordmødre, lektorer, ingeniører, arkitekter og pedagogisk/psykologisk rådgivere får lønnstillegg. Akademikerne har også fått gjennomslag for nye stillinger som stiller krav om høyere akademisk utdanning.

I forbindelse med vårens lønnsoppgjør ble det avsatt økonomiske midler til sentrale justeringer av lønn for enkelte grupper ansatte senere på året. Nå er forhandlingene avsluttet og de ovennevnte gruppene får alle lønnstillegg. Tilleggene varierer fra 6 000 til 18 000 kroner.

Les mer:www.akademikerne.no

Anbefalte artikler