Anne Margaret Svestad

Minneord
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anne Svestad ble født 2. juledag 1953 og døde 11. juni 2018. Hun ble 64 år gammel.

  Hun tok medisinsk embetseksamen i 1981 og var spesialist i både psykiatri og barne- og ungdomspsykiatri. Hun var utdannet psykoanalytiker og var medlem av Norsk psykoanalytisk forening og Institutt for psykoterapi.

  Hun arbeidet som avtalespesialist i egen praksis på Hamar, og hadde både barn og voksne som pasienter. Hun var en av ytterst få i sitt distrikt som gav barn og unge tilbud om langvarig psykoterapeutisk behandling. Det var viktig for henne å holde seg faglig oppdatert, og hun var ivrig i å søke faglig samarbeid med andre.

  Vi traff Anne på medisinstudiet i Oslo i 1974. Hun var sosial, alltid blid og vennlig. Hun passet godt inn i det samfunnsengasjerte studentmiljøet på 70-tallet, hvor hun bl.a. deltok aktivt i medisinstudentenes tidsskrift Æsculap. Hun hadde også tillitsverv i studentorganisasjoner.

  Anne var glad i mennesker og møtte andre på en hjertelig og åpen måte. Hun var gjestfri og omsorgsfull, og hadde et stort følelsesmessig engasjement for andre.

  Anne elsket området hun kom fra, og hun var aktivt med på det som skjedde på Hamar og omegn. Hun hadde en utpreget estetisk sans, ble glad av å oppleve vakre ting og var fargerik i seg selv.

  At hun var så trygt forankret i sitt eget miljø, var nok med på å forme hennes åpenhet overfor det nye og fremmede. Hun var glad i å treffe mennesker fra andre land og kulturer.

  Vi hadde gleden av å ha Anne både som nær venn og kollega. Vi arbeidet sammen på Sanderud sykehus som unge leger, utdannet oss videre i psykoterapi/psykoanalyse, og det var av stor verdi for oss å kunne diskutere faglige spørsmål med en vi var så trygge på. Vi reiste på flere konferanser sammen og hadde det alltid hyggelig.

  Anne var syk i tre og et halvt år, og hun skjønte at hun ikke kunne bli frisk. Tross smerter og plager håpet hun likevel å få leve en god stund til. Hun greide å være noe på jobben helt fram til like over påske. Da innså hun med tungt hjerte at hun måtte avvikle praksisen sin.

  Våre tanker går til Øyvind og sønnene Erlend og Jørund. De stod sammen med henne i hele sykdomsperioden.

  Vi sørger over Anne. Vi er takknemlige for et varmt og trofast vennskap og mange gode minner.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media