Kommentar
Perioperativ nulling av nye antikoagulasjonsmidler