Kommentar

Kosmetisk kirurgi er medisin

Jarl Arvid Bunæs
Ørenesehalsspesialist og ansiktskirurg, Bærum Plastikkirurgi og ØNH
Interessekonflikt:  Nei

Kosmetisk kirurgi er en subspesialitet som utføres av plastikkirurger, øre-nese-halsleger og i mindre grad andre kirurgiske spesialiteter. Denne type kirurgi står ikke høyt i kurs hos fastlegene Henrik Vogt og Andreas Pahle. De spør om en kosmetisk kirurg i det hele tatt kan bli regnet som lege. Jeg mener ja.

En stor del av den estetiske kirurgi er også rekonstruktiv, for eksempel leppe-ganeoperasjoner, utstående ører, korreksjoner etter traumer, arrkorreksjoner for eksempel som følge av acne, funksjonell- og kosmetisk nesekirurgi, ansiktsløft, øyelokkskirurgi.

Dagens skjønnhetsbegrep er ikke skapt av kosmetiske kirurger. Skjønnhetsbegrepene har eksistert til alle tider, lenge før kosmetiske kirurger så dagens lys.Ved vår klinikk har vi løpende evalueringer av operasjonens innvirkning på livskvalitet. Nesten samtlige er fornøyd.
Jeg tror Vogt og Pahle mangler kunnskap om vår arbeidshverdag og -metoder. Korreksjon av utstående ører har vært utført ved norske sykehus i en manns alder. Bør henvisning til psykolog være alternativet der et barn mobbes for utstående ører?

Hva er forskjellen på å korrigere utstående ører og en spesiell neseform, manglende hake eller dobbelthake, tunge øyelokk, acnearr? Hvordan kan man utøve god medisin når en pasient henvises for mobbing, kanskje på grunn av alvorlige depressive symptomer og har sluttet på skolen på grunn av mobbing for eksempel for svært spesielle neser?

De aller fleste som kommer til oss kommer ikke for å bli vakre. De vil se "normale" ut.

Published: 23.09.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media