Se artikkelen og alle kommentarer

Hva bør Norge gjøre politisk for å fremme amming?

Sigve Brouwer Om forfatteren

Jeg er helt enig med medisinsk redaktør Martine Rostadmo i at amming er et godt folkehelsetiltak (1), og norske helsemyndigheter anbefaler jo amming det første året. Det er forkastelig at selskaper som Nestlé driver aggressiv markedsføring av morsmelkerstatning i land med urent vann, hvor det har ført til dødsfall og sykdom. Det er for meg imidlertid litt uklart hva redaktøren mener Norge bør foreta seg politisk?

1

Rostadmo M. Amming som globalt folkehelsetiltak. Tidsskr Nor Legeforen 2018; 138: doi: 10.4045/tidsskr.18.0432. [CrossRef]

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler