Kommentar
Den grunnleggende veiledningen i psykoterapi bør bestå