Stor aktivitet i Noklus i jubileumsåret 2017

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) rundet 25 år i 2017, men tok ikke noe hvileskjær av den grunn.

  MANGE DELTAKERE: Noklus har både legekontor, sykehjem, sykehus, oljeindustri og hjemmetjenesteenheter som deltakere. Foto:…
  MANGE DELTAKERE: Noklus har både legekontor, sykehjem, sykehus, oljeindustri og hjemmetjenesteenheter som deltakere. Foto: Legeforeningen/Thomas Barstad Eckhoff

  – Det var stor aktivitet gjennom hele jubileumsåret, med økning i antall deltakere, stor kursaktivitet, kontrollutsendelser med egenprodusert materiale og sterkt fokus på tiltak som kan redusere unødig bruk av antibiotika, forteller Sverre Sandberg, leder av Noklus.

  Ved utgangen av 2017 hadde Noklus ca. 3 100 deltakere, derav 1 693 legekontor og 1 258 betalende deltakere (880 sykehjem, 280 hjemmetjenesteenheter, 86 sykehus, oljeindustri etc.). Noklus er i ferd med å innlemme hjemmetjenesteenheter i hele landet som deltakere.

  Besøk og kurs

  Besøk og kurs

  Laboratoriekonsulentene gjennomførte besøk hos 1 718 deltakere og arrangerte 458 kurs med 6400 kursdeltakere. Noklus arrangerte 46 flere kurs i 2017 enn året før, og antall kursdeltakere økte med 1 000. Laboratoriekonsulentene hadde et særlig fokus på korrekt bruk og tolkning av urinprøver ved diagnostikk av urinveisinfeksjon

  Populære e-læringskurs

  Populære e-læringskurs

  Noklus e-læringskurs er svært populære blant deltakerne.

  – Vi har utviklet ni e-læringskurs så langt, blant annet i praktisk blodprøvetaking og innen temaet urin, sier Sandberg.

  Han legger til at e-læringskursene fungerer godt for arbeidsgiver, da medarbeiderne kan ta kursene når det passer best for driften. Noklus satser videre på utvikling av nye kurs, og er i gang med å utvikle e-læringskurs for sykehjemsleger og allmennleger.

  Kontrollutsendelser

  Kontrollutsendelser

  Noklus tilbyr ekstern kvalitetssikring av de fleste analyser som benyttes ved medisinske laboratorier. I 2017 gjennomførte Noklus 44 utsendelser av kontrollmateriale, der 29 av utsendelsene hadde egenprodusert materiale.

  Hjemmetjenesteprosjektet

  Hjemmetjenesteprosjektet

  Noklus mottok 7,8 millioner over statsbudsjettet som del av Omsorgsplan 2015/2020, til å videreføre det faglige utviklingsarbeidet på sykehjemmene (e-læringskurs, kasuistikker til leger, preanalyse) og for å kvalitetssikre laboratorievirksomhet i hjemmetjenesten. I 2017 fortsatte prosjektet med å kvalitetssikre alle enhetene i Nordland, Østfold og Sogn og Fjordane, og startet med å kvalitetssikre hjemmetjenesten i Rogaland og Vest-Agder. I løpet av 2018 vil hjemmetjenesten i fire nye fylker få tilbud om to års statsfinansiert deltakelse. Disse er Troms, Trøndelag (sør), Møre og Romsdal og Telemark.

  Helsedirektoratet med positiv omtale

  Helsedirektoratet med positiv omtale

  «Kvalitetssikring av laboratorietjenesten bidrar til at den helhetlige pasientoppfølgingen styrkes, blant annet gjennom økt pasientsikkerhet og riktigere legemiddelbruk.» skriver Helsedirektoratet i årsrapport 2016 for Omsorgsplan 2020.

  Samarbeid for å redusere bruk av antibiotika

  Samarbeid for å redusere bruk av antibiotika

  Sverre Sandberg forteller at Noklus i økende grad deltar på smittevernkonferanser arrangert av fylkesmennene ved fylkeslegene. Her er temaet blant annet tiltak for å redusere bruken av antibiotika. Via hyppig kontakt med deltakerne kan Noklus både bidra med å implementere faglige retningslinjer for bruk av antibiotika, og følge opp at retningslinjene brukes.

  Norsk diabetesregister for voksne

  Norsk diabetesregister for voksne

  Diabetes er en av de hyppigste folkesykdommene og det nasjonale medisinske kvalitetsregisteret skal bidra til kvalitetssikring og kvalitetsforbedring av diabetesbehandlingen i Norge. I 2017 har 264 legekontor og 44 diabetespoliklinikker sendt data til registeret.

  – Registeret gir et viktig grunnlag for forskning om diabetes og diabetesrelaterte sykdommer, sier Sandberg som kan fortelle at Diabetesregisteret for voksne også er i gang med Rosa 4-studien, der kvaliteten på diabetesbehandlingen i Norge undersøkes.

  Han legger til at Noklus ønsker å bidra til økt kunnskap om korrekt diagnostikk, behandling og oppfølging av diabetes. Diabetes er derfor valgt som «Årets tema» for 2018 og 2019, forteller han.

  Sandberg kan også informere om at Noklus sitt arbeid harmoniserer med fokuset på «Choosing wisely» eller «Gjør-kloke-valg»-kampanjen som tidligere er omtalt i Tidsskriftet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media