Kommentar
Prehospital slagdiagnostikk, ei rolle for allmennpraktikaren?