Forhåndsgodkjenning av kurs

Artikkel

Kursarrangører

Alle som skal arrangere kurs må søke forhåndsgodkjenning av kurs, hvis deltakerne skal kunne søke refusjon fra Utdanningsfond II/III. Som hovedregel må alle kurs forhåndsgodkjennes hvert år.

Kursdeltakere

I følge retningslinjene for Utdanningsfond II/III må kurs avholdt i Norge være forhåndsgodkjent for både leger i spesialisering og spesialister. For utfyllende informasjon om vilkår for refusjon av utgifter i forbindelse med kurs i inn- og utland, se www.legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/Utdanningsfond/

Kurskatalogen

Legeforeningen tilbyr ulike type kurs for legers videre- og etterutdanning. Medisinsk fagavdeling, Enhet for utdanning – drift, kan være behjelpelig med kursinformasjon og praktisk bistand for både kursdeltaker og -arrangør.

Kurs som er godkjent for legers videre- og etterutdanning annonseres i Kurskatalogen. Her gis oversikt over hvilke spesialiteter de forskjellige kursene er godkjent for. Man kan søke etter spesialitet, kompetanseområde, type kurs, type utdanning og tidsperiode.

Anbefalte artikler