Forhåndsgodkjenning av kurs

Kursarrangører

Alle som skal arrangere kurs må søke forhåndsgodkjenning av kurs, hvis deltakerne skal kunne søke refusjon fra Utdanningsfond II/III. Som hovedregel må alle kurs forhåndsgodkjennes hvert år.

Kursdeltakere

I følge retningslinjene for Utdanningsfond II/III må kurs avholdt i Norge være forhåndsgodkjent for både leger i spesialisering og spesialister. For utfyllende informasjon om vilkår for refusjon av utgifter i forbindelse med kurs i inn- og utland, se www.legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/Utdanningsfond/

Kurskatalogen

Legeforeningen tilbyr ulike type kurs for legers videre- og etterutdanning. Medisinsk fagavdeling, Enhet for utdanning – drift, kan være behjelpelig med kursinformasjon og praktisk bistand for både kursdeltaker og -arrangør.

Kurs som er godkjent for legers videre- og etterutdanning annonseres i Kurskatalogen. Her gis oversikt over hvilke spesialiteter de forskjellige kursene er godkjent for. Man kan søke etter spesialitet, kompetanseområde, type kurs, type utdanning og tidsperiode.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler