Kommentar

Uheldig lovverk

Reidar Pedersen
Professor
Interessekonflikt:  Nei
Olaf Aasland
Seniorforsker
LEFO
Reidun Førde
Professor
UiO
Tonje Lossius Husum
Forsker
UiO

Takk igjen til Gerdem for kommentar. Vi skjønner godt at dette oppleves frustrerende, og er helt enige i at lovverket er uheldig ved at det stiller krav til bruk av tvangshjemler når pasienten samarbeider, er alvorlig sinnslidende og mangler samtykkekompetanse. Spesielt der dette ikke vurderes å være til pasientens beste - da har man strengt tatt ingen lovhjemmel. Vi ser at mer og bedre undervisning ikke løser problemer knyttet til uheldig lovverk. Mange pasienter med en alvorlig sinnslidelse som samarbeider vil nok bli vurdert som samtykkekompetente i praksis, men det er jo ikke slik at alle som samarbeider er samtykkekompetente eller motsatt.

Published: 05.07.2018
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media